Panduan Menghadapi Temu Duga

 

 Alamat & Pusat Temu Duga
Sila gerakkan mouse ke daerah anda untuk mendapatkan maklumat lanjut tentang pusat temu duga. (sila accept pop-up blocker)
*Sila rancang perjalan anda
 Etika Pemakaian

Penyediaan Dokumen / Sijil
Calon-calon dikehendaki membawa bersama-sama dokumen seperti dibawah :-
(Anda dinasihatkan untuk menyusun dokumen mengikut turutan dibawah)
1. Kad Pengenalan (myKad)
2. Sijil Kelahiran/Surat Beranak
3. Sijil Kelulusan Peperiksaan LCE/SRP/PMR
4. Sijil Kelulusan Peperiksaan MCE/SPM/SPVM
5. Sijil Kelulusan Peperiksaan HSC/STPM
6. Sijil Berhenti Sekolah Menengah
7. Sijil Kelulusan Diploma/Ijazah beserta transkrip penuh semester
8. Sijil Kemahiran Komputer (jika ada)
9. Sijil Persekolahan Sekolah Agama (jika ada)
10. Sijil-sijil lain yang berkaitan dengan jawatan dipohon/ Surat Akuan (jika ada)
11. Salinan Penyata Perkhidmatan yang terkini yang telah dikemaskinikan dan Laporan Prestasi Tahunan yang terakhir diakui sah oleh jabatan (bagi calon kakitangan Kerajaan)